WiFindMe

Doelstelling

Er zijn op dit moment drie problemen binnen de Hogeschool Utrecht die door onze projectresultaten verminderd of zelfs opgelost zullen worden.

Zo is het vaak moeilijk om binnen de HU de personen te vinden die je zoekt. Studenten zijn op zoek naar elkaar om samen te werken, studenten zijn op zoek naar docenten, docenten zijn op zoek naar studenten en hun collegaís. Omdat de gebouwen vrij groot zijn is dit een tijdrovende bezigheid en dit maakt maakt samenwerken en zaken regelen. Om dit makkelijker te maken is een applicatie nodig die de positie van de studenten en docenten op de locatie Nijenoord 1 kan bijhouden. In deze applicatie of op een website moet het voor de gebruikers mogelijk zijn om te zoeken naar andere gebruikers. Daarnaast deze applicatie in een later stadium gebruikt kunnen worden om personen te vinden met gelijke interesses of expertisegebieden waaruit nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan kunnen worden.

Daarnaast wil de HU voortdurend zoveel mogelijk studenten trekken, dit is een direct zeer belangrijk bedrijfsdoel dat noodzakelijk is voor haar voortbestaan. Om dit te bewerkstelligen is ze voortdurend op zoek naar mooie technische hoogstandjes van studenten die op open dagen gepresenteerd kunnen worden. Hier is altijd een tekort aan, zeker aangezien de nieuwste van de nieuwste technieken het meest interessant zijn om aan potentiŽle studenten te demonstreren.

Applicatieontwikkeling voor Android

Tot slot profileert de HU zich op dit moment nog niet als een opleiding die aandacht schenkt aan het ontwikkelen van applicaties voor het mobiele platform Android. Dit platform is snel op weg om het belangrijkste mobiele platform voor zowel smartphones als tablets te worden. De HU duidelijker profileren als een instelling die hier aandacht aan schenkt kan bijdragen aan het binnenhalen van meer studenten, maar een gebrek aan kennis over Android staat dit allemaal in de weg.